Máy rung thạch cao - Thiết Bị Labo DLS
SUBTOTAL :

Follow Us

machinary
Máy rung thạch cao

Máy rung thạch cao

Short Description:

Product Description


Máy rung thạch cao tròn công suất 250W chủ yếu đùng để bao ống, sao dấu và đổ mẫu ở nha khoa
Máy  rung thạch cao loại vuông lớn, có hai cấp độ rung, dùng để rung bao ống, rung đổ để và rung đổ mẫu hàm.


0 Reviews:

Post Your Review