Linh kiện máy mài Marathon 35.000, 45.000 vòng - Thiết Bị Labo DLS
SUBTOTAL :

Follow Us

accessory
Linh kiện máy mài Marathon 35.000, 45.000 vòng

Linh kiện máy mài Marathon 35.000, 45.000 vòng

Short Description:

Product Description


- Bán rời tay máy marathon SH37L1 35000 rpm hàng do Saeyang Korea sản xuất, tay bảo hành 06 tháng.
- Bán rời tay máy marathon SH37LN 45000 rpm hàng do Saeyang Korea sản xuất, tay bảo hành 06 tháng.
- Bán than, bạc đạn tay máy marathon các loại cho khách về tự thay tại lab.
- Lõi tay máy 35000rpm, 45000rpm
- Dây tay khoan
- Búp sen Marathon1 Review: