Lò nung ống đúc kim loại - Thiết Bị Labo DLS
SUBTOTAL :

Follow Us

machinary news
Lò nung ống đúc kim loại

Lò nung ống đúc kim loại

machinary news
Short Description:

Product Description


- Lò nung ống đúc VN dùng để nung ống đúc kim loại, làm sạch sáp và nung nóng ống trước khi bắn kim loại
 - Lò nung Việt Nam có các loại sau : 
                       + Lò nung loại nhỏ: ( bỏ được 1 ống 70mm)
                            - Điện áp:  220 - 230V 50Hz
                            - Công suất:  750W. 
                            - Kích thước buồng lò 100 x 100 x 140 mm. 
                            - Nhiệt độ tối đa: Tmax 1100°C.
                            - Khối lượng: 18 kg
                       + Lò nung loại trung( Bỏ được 3 ống 70mm)
                            - Điện áp:  220 - 230V 50Hz
                            - Công suất:  1450W. 
                            - Kích thước buồng lò 145 x 115 x 190 mm. 
                            - Nhiệt độ tối đa: Tmax 1100°C.
                            - Khối lượng: 25kg
                       + Lò nung loại lớn( Bỏ được 4 ống 70mm)
                            
                            - Điện áp:  220 - 230V 50Hz
                            - Công suất:  2200W. 
                            - Kích thước buồng lò 190 x 140 x 240 mm. 
                            - Nhiệt độ tối đa: Tmax 1100°C.
                            - Khối lượng: 30kg
 Hình ảnh thật của máy:

0 Reviews:

Post Your Review