Máy trộn bột đúc hút chân không - Thiết Bị Labo DLS
SUBTOTAL :

Follow Us

machinary
Máy trộn bột đúc hút chân không

Máy trộn bột đúc hút chân không

Short Description:

Product Description


Máy trộn bột đúc hút chân không, vừa trộn đánh tơi bột, vừa hút hết chân không trong bột, sửa dụng để đánh bột trước khi bao ống tránh tình trạng bọt

0 Reviews:

Post Your Review