Máy rung vuông đổ mẫu Jintain JT-51B - Thiết Bị Labo DLS
SUBTOTAL :

Follow Us

machinary
Máy rung vuông đổ mẫu Jintain JT-51B

Máy rung vuông đổ mẫu Jintain JT-51B

Short Description:

Product Description

Máy rung vuông đổ mẫu Jintain JT-51B công suất 150w, dùng rung để đổ mẫu hàm số lượng lớn hoặc bao ống vô khuôn.

0 Reviews:

Post Your Review